Compania spin-off INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL cercetează, dezvoltă şi implementează tehnologii de reciclare inovativă în vederea obţinerii de materiale compozite.

Spin-off-ul identifică nevoile şi asigură cererea de inovare pentru companii din diverse domenii de activitate, în special din domeniul construcţiilor care utilizează astfel de produse alternative cu funcţionalităţi clasice.

Compania spin-off INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL cercetează, dezvoltă şi implementează tehnologii de reciclare inovativă în vederea obţinerii de materiale compozite.

Spin-off-ul identifică nevoile şi asigură cererea de inovare pentru companii din diverse domenii de activitate, în special din domeniul construcţiilor care utilizează astfel de produse alternative cu funcţionalităţi clasice.

Domeniul principal de activitate conform C.A.E.N.: 7219

Compania spin-off INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL a fost creată, prin intermediul proiectului „Biocompozite din surse reciclate – nou concept ecologic pentru viitor” cu finanţare câştigată prin competiţie ANCS Programul operaţional creşterea competitivităţii economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, Operaţiunea, O2.3.1: Sprijin pentru start-up-rile şi spin-off-urile inovative, POSCCE-A2-O2.3.1-2008-1- etapa IX.

Proiectul a fost propus spre finanţare conform deciziei ANCS nr. 9125/04.05.2012, Anexa 2 beneficind de o asistenţă financiară nerambursabilă de maxim 749 997 lei.