Scopul proiectului este de a creşte nivelul transferului tehnologic, prin implementarea rezultatelor provenite din activitatea de CD a Universitaţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, pentru dezvoltarea şi producerea de noi produse de nişă cu valoare adăugată mare şi cu piaţă emergentă la nivel european.