Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

  • Bio composite Deck
  • Bio composite Deck
  • Bio composite Deck
Bio composite Deck 1 Bio composite Deck 2 Bio composite Deck 3
jquery carousel by WOWSlider.com v6.1
Biocompozite din surse reciclate - nou concept ecologic pentru viitor

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Despre noi

Compania spin-off INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL cercetează, dezvoltă şi implementează tehnologii de reciclare inovativă în vederea obţinerii de materiale compozite.

Spin-off-ul

Using a training programmes producing services that actually is familiar with the topic is excellent. We all research all of the curriculum and directions intimately and also develop by far the most applicable dissertation service.

identifică nevoile şi asigură cererea de inovare pentru companii din diverse domenii de activitate, în special din domeniul construcţiilor care utilizează astfel de produse alternative cu funcţionalităţi clasice.

Domeniul principal de activitate conform C.A.E.N.: 7219

Compania spin-off INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL a fost creată, prin intermediul proiectului „Biocompozite din surse reciclate – nou concept ecologic pentru viitor” cu finanţare câştigată prin competiţie ANCS Programul operaţional creşterea competitivităţii economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare

Your current tutorial producing challenges will undoubtedly be fixed in a fabulous simply click. Each of our personalized producing program lets you satisfy your personal composition submitting on-time writing services.

tehnologică şi inovare, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, Operaţiunea, O2.3.1: Sprijin pentru start-up-rile şi spin-off-urile inovative, POSCCE-A2-O2.3.1-2008-1- etapa IX.

Proiectul a fost propus spre finanţare conform deciziei ANCS nr. 9125/04.05.2012, Anexa 2 beneficind de o asistenţă financiară nerambursabilă

Trying to get a project crafting services that normally provides by the due date? We provide top-notch high-quality less than sturdy assures writing essay.

de maxim 749 997 lei.

Proiect

Scopul proiectului este de a creşte nivelul transferului tehnologic, prin implementarea rezultatelor provenite din activitatea de CD a Universitaţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, pentru dezvoltarea şi producerea de noi produse de nişă cu valoare adăugată mare şi cu piaţă emergentă la nivel european.