Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

  • Bio composite Deck
  • Bio composite Deck
  • Bio composite Deck
Bio composite Deck 1 Bio composite Deck 2 Bio composite Deck 3
jquery carousel by WOWSlider.com v6.1
Biocompozite din surse reciclate - nou concept ecologic pentru viitor

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Obiective stiintifice

Obiectivele ştiinţifice şi tehnologice / de CD ale proiectului:

 

i – Evaluarea cerinţelor tehnice de reciclare a deseurilor din plastic si biomasa, dezvoltarea de noi pieţe de materii prime obtinute prin reciclare inovativa, şi a lanţurilor potenţiale de aprovizionare, care urmează să fie generalizate la nivelul regional/national/CE.

ii – Definirea conditiilor tehnice şi dezvoltarea tehnologica, în scopul de a realiza reciclarea deseurilor plastice cu cele de biomasa naturala intr-un singur flux de productie.

iii – Definirea conditiilor tehnice, cercetarea, dezvoltarea şi demonstrarea tehnologiei de transformare a componentelor reciclate in materiale biocompozite, in scopul utilizarii acestora ca semifabricate de baza pentru noile tehnologii si produse termoplastice inovative.

iv – Proiectarea, simularea şi optimizarea la nivel de interfeţe şi arhitecturi la scara nano/micro- pentru astfel de materiale biocompozite speciale neomogene.

v – Selectarea şi dezvoltarea de noi aditivi şi adezivi/compatibilizatori pentru compatibilitatea optimă în stare amorfă a noului biocompozit.

vi- Modelarea multifizică, proiectarea, simularea si optimizarea proprietăţilor termo-mecanice ale noului material biocompozit.

vii – Extinderea analizei multidisciplinare în vederea validării tehnologiilor de compozitare, precum şi selectarea preliminară a aplicaţiilor intersectoriale în ceea ce priveşte compoziţia şi arhitectura.

xiii – Proiectarea tehnologiilor si produselor care vor fi obtinute prin procesarea termoplastica (extrudare) a biocompozitelor, cu configuraţii personalizate şi proprietăţi predefinite, inclusiv specificarea procedurilor de testare şi recomandările tehnice pentru aplicaţiile şi cerinţele impuse.

ix – Dezvoltarea şi demonstrarea prelucrării materialelor termoplastice, precum şi validarea acestei tehnologii pentru a obţine diferite panouri si profile (borduri, rame, plăci) pentru industria constructiilor.

x – Dezvoltarea de proceduri de testare dedicate materialelor specifice sectorului de constructii şi testarea efectiva a produselor obtinute în domeniul de utilizare constructii, pentru certificare si comercializare.

xi – Prototiparea produselor inovative intersectoriale şi finalizarea specificaţiilor de marketing; protejarea drepturilor de proprietate intelectuala (brevetare).

xii – Trecerea la fabricatia efectiva, cu definirea ciclului de viata, a reciclabilitatii şi a impactului asupra mediului; analiza costurilor în raport cu beneficiile, concluzii finale vizand benchmarking-ul.